Velkommen
© Lithosan / made by  www.minsparringpartner.dk
Forside Forside Produkter Produkter Produkbeskrivelser Produkbeskrivelser Nyheder Nyheder Kontakt Kontakt ABSOL i fokus Ring til os: Rent værksted! Latest travel deals Latest travel deals
ABSOL bør findes ethvert sted hvor der arbejdes med olie, fedt, farver, opløsningsmidler og syrer.

ABSOL - også til brandslukning!

Absol opsuger, sanerer og neutraliserer hurtigt og effektivt miljøfarlige væsker. Produktet fungerer også som brandbekæmpelsesmiddel og til forebyggelse af sundhedsskader. Absol hører hjemme overalt hvor der håndteres olie, fedt, farver, opløsningsmidler og syrer. Absol fremstilles primært af sand, kalk, cement og vand og indeholder ingen sundhedsskadelige stoffer.  
ABSOL bruger du til at…..  absorbere organiske væsker Absol opsuger alle typer af organiske væsker. Hertil hører bl.a. hydraulik- og smøreolie, tændvæske, fedtstoffer, opløsningsmidler som fortynder, laknafta og fotogen samt farve- og lakaffald. Den absorberede væske skal behandles efter forskrifterne for farligt affald. Er den opsugede væske brændbar, kan den siden hen forbrændes. Slutproduktet bliver en ufarlig alkalisk aske. absorbere og neutralisere syrer Absol i rigtig mængde opsuger og neutraliserer udslip af såvel organiske som uorganiske syrer. Efter at Absol har indvirket i cirka 2 timer forefindes kun 3- 5% syre tilbage. Efter 24 timer er al syre neutraliseret og restproduktet kan bortskaffes på almindelig losseplads. absorbere alkaliske produkter Absol kan anvendes til opsugning af alkaliske opløsninger som f.eks. natronlud og ammoniak. forebygge skrid på glatte gulve Absol's mangekantede korn med stor specifik yderflade gør produktet til et effektivt middel til at forebygge skrid på glatte gulve og dermed fald- ulykker. forebygge brand Absol absorberer brandfarlige væsker som dieselolie, hydraulikolie og benzin hvilket forhindrer antændelse. Eftersom Absol ikke brænder er produktet også velegnet til bekæmpelse og slukning af mindre brande. inddæmme flydende metal  Absol kan anvendes til at inddæmme og slukke flydende, brændende metal.
Arbejder du med biler og enhver form for motorer, er det en god ide at have ABSOL ved hånden!
ABSOL kan med fordel opbevares i en specielt designet ABSOL-boks med hjul, og med holderbeslag til kost og skovl. Hold dit værksted rent - bestil nu! 
læs mere Gå til produkter Forside Forside